Thông tin cơ bản

Tên tổ chức 法务省告示校日本语教育机构
自修学馆日本语学校
Địa chỉ 〒132-0011
东京都江戸川区瑞江2-1-22
Điện thoại TEL:03-3679-3813
FAX:03-3679-3646
đại diện 山口 顺晴
Số lượng nhân viên 196名
   

Lịch sử trường học

1977年 自修学馆创立
1989年 自修学馆日本语学校开校
日本国法务省告示校
   

Trung tâm ở nước ngoài

● Jishugakkan Yangon Japanese Center(JYJC)
● Jishugakkan Mandalay Japanese Center(JMJC)
● Jishugakkan Hanoi Japanese Center(JHJC)
● Jishugakkan Tashkent Japanese Center(JTJC)