▏ Hoạt động trong năm


Tháng Nội dung sự kiện  
4月 Sinh viên tháng 4 chào đón buổi họp mặt mới
Bắt đầu lớp học
5月    
6月 Kỳ thi du học Nhật Bản
Cuộc thi từ vựng chữ cái
Kiểm tra thường xuyên
7月 Giới thiệu nhập học cho học sinh vào tháng 7
Kỳ thi năng lực Nhật Bản
Chuyến đi toàn trường
Kỳ nghỉ hè
8月 Bắt đầu lớp học
9月 Kiểm tra thường xuyên
Kỳ nghỉ mùa thu
10月 Giới thiệu nhập học cho sinh viên vào tháng 10
Bắt đầu lớp học
Bữa tối
11月 Kỳ thi du học Nhật Bản
Tham quan Đại học Wattang
Cuộc thi từ vựng chữ cái
Kiểm tra thường xuyên
12月 Bài kiểm tra năng lực tiếng Nhật
Kỳ nghỉ đông
1月 Lễ chào mừng sinh viên vào tháng 1
Bắt đầu lớp học
2月 Cuộc thi hùng biện
Kiểm tra thường xuyên
3月 Lễ tốt nghiệp
Kỳ nghỉ xuân