map

JR "Shinjuku Station" xuống xe
Tuyến Túc Xá Mới đô thị "Ga Thụy Giang" xuống xe

 

Địa điểm 2-1-22, Edeonawa, Tokyo 132-0011
TEL 03-3679-3813
FAX 03-3679-3646
E-Mail jishu08@guitar.ocn.ne.jp